IZBOR NAJ SKLADI 

Revija Moje finance vsako leto marca razglasi najboljše vzajemne in pokojninske sklade ter najboljšega upravljavca premoženja pri nas. Da bi bralcem ponudili dodatno informacijo o poslovanju teh skladov in jim s tem tudi olajšali izbiro v poplavi ponudbe, sklade ocenimo tudi z zvezdicami od ena do pet; pet pomeni najbolje upravljan sklad, ena pa najslabše.

Zvezdice so objavljene na spletni strani http://borza.finance.si/skladi.

NAJ VZAJEMNI SKLADI 

Vzajemni skladi tekmujejo v različnih kategorijah, o tem, kako uspešni so, pa preverjamo za obdobje treh in petih let. Na podlagi vseh ocen, poiščemo tudi najbolj uspešne družbe za upravljanje pri nas in izpostavimo tudi najboljše upravljavce premoženja.

Izbor 2019:  Seznam nominirancev SLO Fund Rating za leto 2019

Metodologija Slo Fund Rating. Več tukaj.

 

NAJ ZAJAMČENI POKOJNINSKI SKLADI 

Zajamčeni pokojninski skladi tekmujejo v treh različnih obdobjih - pet, deset in petnajstletnem obdobju. Za poslovanje so prejeli zvezdice od ena do pet. 

Metodologija αlfaβeta – Zajamčeni. 

Kako smo ocenjevali vzajemne sklade

Pri ocenjevanju vzajemnih skladov smo uporabili metodologijo Slo Fund Rating, ki sta jo razvila analitik Jan Koradin in finančni svetovalec Samo Lubej. Izračun upošteva nagrado na enoto celotnega tveganja sklada, največjo možno izgubo, ki ji je posamezni sklad v proučevanem obdobju izpostavljen. V končni oceni ima največjo vlogo ocena sposobnosti upravljavca doseganja nadpovprečnega donosa. Upošteva pa se tudi kontinuiteta doseganja nad- in podpovprečnega poslovanja. Zmagovalec posamezne skupine je sklad z največ točkami. Sklade smo ocenili za triletno in petletno obdobje.

Celotna metodologija je objavljena tukaj.

 • Metodologija ocenjevanja
 • Merilo nagrade na enoto tveganja
 • Maksimalna možna izguba
 • Kaj je pravzaprav Value at Risk?
 • Donosnost prilagojena za maksimalno izgubo (Return-Adjusted For Extreme Risk)
 • Znanje upravljalca vzajemnega sklada
 • Doslednost poslovanja vzajemnega sklada
 • Shema metodologije za ocenjevanje vzajemnih skladov »SLO Fund Rating«
 • Postopek izračuna končne ocene VS za 3-letno obdobje:
 • Postopek izračuna končne ocene VS za 5-letno obdobje:
 • Ocene vzajemnih skladov z metodologijo »SLO Fund Rating«
 • Skupine vzajemnih skladov in primerjalni indeksi - benchmarki
 • Kriterijski indeksi - benchmarki

Celotna metodologija je objavljena tukaj.