Kam z denarjem  v letu opice? Razkrivamo  napovedi  27 borznikov!
Kam z denarjem v letu opice? Razkrivamo napovedi 27 borznikov!
  15.12.2015  |  22:00
Čas branja: 8 min
Pred nami je po kitajskem horoskopu leto opice. Bomo zaradi tega na borzi veselo unovčevali dobičke ali se »čukasto« praskali po glavi zaradi izgub? Vsekakor bo bolj razburkano leto. Kje se bo bolj ali manj treslo, smo ugotavljali ob pomoči 27 analitikov in upravljavcev premoženja. In če povzamemo glavne ugotovitve - najbolj privlačne in s tem tudi najbolj donosne bodo evropske delnice, panožno pa finančne storitve. Dolar se bo krepil, cena zlata bo upadla, obveznice bodo prinesle skromne donose.

IRM-5266-p-crop.1449905565.jpg.o.240px.jpg
Foto: Peter Irman

Leto, v katero vstopamo, je po kitajskem horoskopu leto opice. »To leto bo zaznamovano z novostmi, inovativnostmi, po drugi stani pa opica takšna, kot je, lahko preizkuša živce. Nekateri to jemljejo tudi kot manipulativnost, vendar v pozitivnem smislu - kako neko znanje uporabiti in ustvariti vrednost. Za ljudi, ki imajo podjetniško žilico, bo novo leto zelo zanimivo. Našli bodo veliko priložnosti. Na finančnem področju se bo kazalo neko navdušenje, več bo zaupanja in tudi upanja, da se bo dalo hitreje in po lahki poti zaslužiti, več bo želje po zabavi. Na splošno več bo dogajanja na finančnih trgih. Ljudje bodo več tvegali. Bodo pa tudi takšni, ki bodo manipulirali z zaupanjem ljudi in njihovo željo po hitrih zaslužkih, predvsem v zadovoljevanju lastnih finančnih interesov,« pojasnjuje poznavalec kitajske astrologije Dušan Donko (desno).

Kam torej po njegovem z denarjem v letu 2016? »Najpomembneje je, da so naložbe kratkoročne. Najzanimivejše bodo tiste, vezane na zabaviščno panogo, na podjetja, ki ponujajo užitek, recimo restavracije. Veliko se bo dogajalo na področju visoke tehnologije in avtomobilske industrije. Pazljivost bo potrebna pri zlatu, kajti prav v povezavi s tem se bo ponujalo največ pretirano obljubljenih zaslužkov. Zanimiva področja bodo telekomunikacije, svetovanje, tudi turizem. Če gledamo regionalno, se pričakuje poživitev dogajanja na jugovzhodu Evrope in v Rusiji,« meni Donko.

Da se ne bi zanašali samo na zvezde, smo preverili pričakovanja med upravljavci premoženja in analitiki, zaposlenimi v družbah za upravljanje in pokojninskih družbah. Odzvalo se ji je 27. In kaj napovedujejo?

letoopice-mf12-4

ANALITIKI:

 

Delnice bodo rasle v povprečju do 10 odstotkov

 

Na splošno analitiki in upravljavci v povprečju največ zaslužkov pričakujejo na delniških trgih. Več kot 80 odstotkov jih meni, da so ta hip globalni in razviti trgi pošteno ovrednoteni. O trgih v razvoju si mnenja nasprotujejo - skoraj polovica jih meni, da so pošteno ovrednoteni, druga polovica, da so podcenjeni.

Na splošno so analitiki optimistični. Tečaji 10 svetovnih delniških indeksov bodo pozitivni, skorajda vsem napovedujejo vsaj do 10-odstotno rast. Več kot 10-odstotno rast pa peščica pričakuje na nemškem (24 odstotkov anketirancev), brazilskem (20 odstotkov anketirancev) in ruskem trgu (32 odstotkov anketirancev). Letos (do 27. novembra) je kar šest od 10 indeksov leto končalo v rdečih številkah. Lepo so se recimo okrepili nemški DAX, ki je v letu dni (do 27. novembra) pridelal 16 odstotkov, japonski NIKKEI s 14 in ruski RTS z osmimi odstotki. Najmanj veselja so vlagateljem letos prinesli kitajski FTSE China (-12), slovenski SBI TOP (-9), brazilski BVSP (-8) ter srbski Belex (-7).

 

Regije - z Evropo se bo dalo največ zaslužiti

Vek-Uros-xx.1449905551.jpg.o.240px.jpg

Glede na to, da analitiki kot najbolj privlačno naložbo omenjajo delnice, sledi vprašanje, katere se bo splačalo kupovati. Kar 78 odstotkov analitikov meni, da bo v novem letu mogoče največ zaslužiti z delnicami evropskih podjetij. Zakaj? »Evropa je ugodneje vrednotena glede na preostala razvita trga, ZDA in Japonsko,« meni Uroš Vek iz KBM Infonda (desno). Evropska centralna banka (ECB) namreč še vedno preplavlja trg s poceni denarjem. »Zgodovinsko gledano je ravno takšen ukrep imel največji pozitivni učinek na delniške trge,« dodaja Vek. Na gospodarski ravni je pričakovati nadaljevanje pozitivnega učinka nizkega evra ter večjo gospodarsko aktivnost, predvsem zaradi večje domače porabe, še meni.

Visoko na lestvico pričakovanih zaslužkov analitiki uvrščajo tudi trge v razvoju. Zakaj? »Vrednotenja so zelo nizka, pol nižja kot na razvitih trgih, in že vključujejo nekatere slabe scenarije, kot so dvig obrestnih mer ameriške centralne banke (Fed), geopolitične napetosti, močan upad cen surovin. Če se trendi samo nekoliko obrnejo, je potencial rasti precejšen,« pojasnjuje Aleš Lokar iz KD Skladov.

 

Kaj pa Balkan?

Najmanj privlačne regije bodo Japonska, Afrika in Balkan. Čeprav analitiki Balkana ne omenjajo med potencialno najbolj donosnimi trgi v prihodnjem letu, se bo tam vseeno dalo zaslužiti kakšen evro. Kje in zakaj, pojasnjuje Izidor Jerman iz Alpen Investa (spodaj): »Na Hrvaškem se v letu 2016 načrtuje IPO Agrokorja, ki bo največji v regiji in bo kot tak gotovo pripomogel k optimizmu na tem trgu, kjer so "blue chipi" v nasprotju z državo v zelo solidnem stanju. Na Hrvaškem ne smemo zanemariti vpliva turizma in podjetij, ki so povezana s to panogo. V Srbiji se končuje privatizacija telekoma in ob uspešni prodaji lahko pričakujemo pozitiven odziv na trgu. Čedalje bolj pomembna oziroma vodilna država na kapitalskih trgih je Romunija, kjer kapitalski trg temelji predvsem na energetskih podjetjih. Tam je značilno, da podjetja izplačujejo izjemno visoke dividende, saj je dividendni donos pri določenih družbah blizu 10 odstotkov na leto. Je pa za omenjene trge značilno, da nekaj časa stopicajo na mestu, nato pa v zelo kratkem času pridobijo 30 odstotkov vrednosti in več. Potrebna je torej potrpežljivost.«

Izidor-Jerman-xx-.1449905555.jpg.n.960px.jpg
Foto: Press

Analitiki in upravljavci v letu 2016 pričakujejo tudi lepe donose s slovenskimi delnicami, ti bodo večinoma enomestni. V katere delnice se bo splačalo vložiti in kakšna so pričakovanja na domačem trgu, podrobneje pišemo v rubriki Upravljanje v živo.

letoopice-mf12-5

Panoge - vroče bodo finančne storitve

 

Nekateri pravijo, da so naložbe v panoge bolj butične narave, zaradi njihove specializiranosti. Bile naj bi le za začimbo portfelja. Kar 23 odstotkov analitikov meni, da bodo v prihajajočem letu največ zaslužka prinesle delnice, ki vlagajo v finančne storitve, IT ter široko porabo, medtem ko tega ne vidijo v recimo zdravstvu.

1. Finančne storitve: težava za male vlagatelje, ki vlagajo v panoge predvsem prek vzajemnih skladov, je, da je izjemno malo skladov, ki so osredotočeni samo na finančne storitve, našli smo le dva. Večinoma so le del naložbenega portfelja drugih skladov. Zakaj so torej finančne storitve tako vroče? »Trenutna faza okrevanja evroobmočja, spodbujena z nizkimi obrestnimi merami, je voda na mlin predvsem tistim finančnim družbam, ki se denimo ukvarjajo z upravljanjem premoženja, s prevzemi in z združitvami ter z upravljanjem in razvojem nepremičnin,« pojasnjuje Martin Podberšič iz NLB Skladov (spodaj). Ob čedalje večjem tako podjetniškem kot potrošniškem zaupanju v evroobmočju so se prebudile tudi evropske banke. Posojila zasebnemu sektorju po letošnjem maju znova beležijo rast, prvo v zadnjih treh letih. Nadaljevanje okrevanja in odločnost ECB pri ukrepih po eni strani večata pričakovano rast dobičkov in posledično naložbeno privlačnost prej omenjenih finančnih družb. Po drugi strani pa bo pri zavarovalnicah zaradi omejenega prostora za dodatno nižanje obrestnih mer rast dobičkov v prihodnje manjša, pojasnjuje Podberšič.

Martin-Podbersic-NLB-Skladi.1449905557.jpg.n.960px.jpg

lokar-ales-xx.1449905560.jpg.o.240px.jpg

2. Informacijska tehnologija (IT): »IT je trend v našem življenju. Vse se povezuje, avtomatizira, digitalizira, zato lahko tudi v letu 2016 pričakujemo nadpovprečno rast panoge,« pojasnjuje Aleš Lokar iz KD Skladov (desno). Trgi v razvoju so še bolj v prvi fazi, se pravi kupujejo pametne telefone, kupujejo prek spleta, medtem ko v razvitem svetu vse bolj prevladujejo pametne naprave, avtomobili... Investicije v sektor bodo še vedno precejšnje, podjetja imajo ogromen presežek denarja, močan denarni tok, marže bodo še nekaj časa visoke, še dodaja.

3. Zdravstvo: zadnjih nekaj let smo pogosto kot privlačno panogo omenjali tudi zdravstvo. Letos se uvršča na rep privlačnih panog. Zakaj? »Farmacevtske družbe imajo danes nadpovprečna vrednotenja, zaradi česar lahko kljub rasti dobičkov v prihodnjih letih pričakujemo podpovprečno donosnost te panoge,« pojasnjuje Podberšič. Za zdravstvo so sicer pozitivni dejavniki staranje prebivalstva, daljšanje življenjske dobe v razvitem svetu in naraščajoča kupna moč na trgih v razvoju, kjer je čedalje večje povpraševanje po zdravstvenih storitvah. Dobičke družb je v zadnjih letih spodbudil tudi tehnološki preboj pri razvoju novih zdravil. V ZDA so družbe, tudi ob hitrejšem delu regulatorjev, lansirale rekordno število novih s patenti zaščitenih zdravil, kar ustvarja večje dobičke. Negativno bi na prihodnje dobičke lahko vplival morebitni pritisk regulatorjev na cene zdravil, ki bi zelo verjetno zavrl razvoj novih zdravil, še dodaja.

 

Obveznice - donosi bodo skromni

bombac-marko6-br.1449905558.jpg.o.240px.jpg
Foto: Barbara Reya

Letošnja donosnost obveznic se ne more primerjati z lansko, ko se je dalo z obveznicami ustvariti tudi več kot 20 odstotkov. Tečaj 10-letnih slovenskih državnih obveznic se je okrepil za 5,6 odstotka, italijanskih za štiri, špekulativnih podjetniških obveznic (bonitetne ocene BB) pa tri odstotke. Analitiki obveznicam v novem letu napovedujejo bolj skromne donose, ki ne bodo presegle odstotka. Zakaj? »Pričakujeta se nadaljevanje globalnega gospodarskega okrevanja in v splošnem še vedno ohlapna denarna politika centralnih bank, predvsem evropske in japonske. Posledično se bo s čedalje nižjo stopnjo brezposelnosti krepil tudi optimizem evropskih porabnikov. Veter v hrbet porabi in gospodarskemu okrevanju v evroobmočju bodo tudi nizke cene nafte. Deflacijski pritisk kot posledica nižanja cen surovin in energentov se bo v drugi polovici leta izpel, s tem pa se bo pritisk na dodatno ukrepanje ECB zmanjšal. Vse to ob trenutno izjemno nizkih obrestnih merah govori proti naložbam v obveznice, zlasti varne in dolgoročne, v prihodnjem letu,« pojasnjuje Marko Bombač iz NLB Skladov (desno).

In kje bodo vseeno priložnosti? »Prednost dajemo obveznicam krajše ročnosti in nižjih kreditnih bonitet. Za zadnje govori globalno gospodarsko okrevanje, zaradi česar pričakujemo nadaljevanje obdobja rekordno majhnega števila družb, ki jim ne uspe poplačati svojih dolgov, in nadaljnje manjšanje pribitkov bolj tveganih obveznic glede na varne,« še pojasnjuje.

Priložnosti za zaslužke na borzi bo veliko tudi v novem letu, vendar tako kot za vse stvari v življenju, velja tudi pri naložbah - po pameti. In naj vas pretekli donosi ne zapeljejo preveč, saj ni rečeno, da se bodo ponovili.

letoopice-mf12-6

ZLATO

Se bo cena okrepila?

Se še spomnite trgovin za odkup zlata, ki so pred skoraj petimi leti zrasle na skoraj vsakem vogalu? Takrat se je cena zlata povzpela na rekordnih 1.860 dolarjev (1.378 evrov) za 31,1-gramsko unčo. Danes teh trgovin skoraj ni več, cena zlata pa je sklatena za dobrih 40 odstotkov, pristala je na 1.070 dolarjev (980 evrov). Kar 60 odstotkov analitikov napoveduje, da bo zlato v prihodnjem letu vredno manj kot 1.050 dolarjev, drugi, da se bo povzpela prek 1.050 dolarjev. »Na ceno zlata ima močan (negativen) vpliv efektivni tečaj dolarja. Ta se krepi že dalj časa in glede na prihodnje usmeritve glavnih centralnih bank po svetu ima dolar pred seboj še nekaj prostora za rast. V tem smislu bi bil do zlata v letu 2016 zadržan, saj ne pričakujem odboja s trenutnih ravni,« pojasnjuje Gorazd Belavič iz Triglava Skladov.

slapsak-peter3-be.1449905562.jpg.n.960px.jpg
Foto: Aleš Beno

Večji optimist je Peter Slapšak iz Elementuma, kjer se ukvarjajo s prodajo zlata: »Zaradi že več kot desetletje trajajočega napihovanja balona obveznic in vse bolj verjetnega dviga obrestnih mer, ki lahko sproži rast inflacije in težave z odplačevanjem javnih dolgov, ocenjujem, da lahko cena zlata v letu 2016 zraste med 10 in 20 odstotki. Posledično v prihajajočem letu pričakujem tudi veliko nihanje cene zlata.«

letoopice-mf12-3

 

NAFTA

Pocenila se je za 63 odstotkov. Se bo v novem letu podražila?

mihalj-miha3-akr.1449905556.jpg.n.960px.jpg
Foto: Andrej Križ

Danes je za 159-litrski sod nafte treba odšteti okoli 40 dolarjev, kar je dve tretjini manj kot sredi leta 2014, ko je bila cena več kot 110 dolarjev. Večjih krepitev cen ne pričakuje 72 odstotkov analitikov, 28 pa jih pričakuje rahlo krepitev. »V letu 2016 bi se morala cena nafte povišati,« recimo razmišlja Miha Mihalj iz Alte Skladov. »Naftna podjetja so v tem letu korenito znižala investicije, kar bi se v prihodnjem letu moralo pokazati v višji ceni ter znižanju preobsežne svetovne ponudbe nafte. Mednarodna agencija za energijo (IEA) do sredine leta 2016 pričakuje zmanjšanje ameriške proizvodnje za okoli pol milijona sodov na dan. Nekateri celo pričakujejo, da bi lahko v drugi polovici leta prišlo do primanjkljaja in hitrejšega uravnoteženja povpraševanja in ponudbe ter posledičnega zmanjševanja svetovnih zalog nafte. Vprašanje se poraja le pri državah OPEC in ali lahko te ob nizkih cenah nadaljujejo takšen tempo črpanja nafte. Marsikatera država članica naftnega kartela OPEC bo letos in prihodnje leto končala s proračunskim primanjkljajem in prej ali slej bo na vrsti spoznanje, da bo za financiranje teh primanjkljajev potrebna tudi nekoliko višja cene nafte,« še pojasnjuje.

letoopice-mf12-2

 

VALUTE

Potovanje v ZDA raje preložite

Nekateri svetovalci priporočajo, da naj bi vlagatelji imeli v portfeljih tudi ščepec dolarja. Praviloma pa povprečni slovenski vlagatelj ne trguje na valutnem trgu (forex). Vseeno je dobro spremljati tečaje, vsaj dolarja. Večina analitikov, 60 odstotkov, pričakuje, da bomo za evro kupili manj kot 1,05 dolarja. »Dolar bo v novem letu še pridobil v primerjavi z evrom. Za obrat gibanja bi bil potreben zasuk v trenutnih usmeritvah monetarnih politik. Da pa bi Fed začel razmišljati drugače, bi se moralo ameriško gospodarstvo opazneje ustavljati,« pravi Gorazd Belavič iz Triglava Skladov. V šoping v ZDA se nam torej v kratkem še ne bo splačalo. »Raje Američanom kaj prodajmo,« še svetuje Belavič.

belavic-gorazd1-ih.1449905554.jpg.n.960px.jpg
Foto: Irena Herak

Pri švicarskih frankih večina analitikov ne pričakuje občutnih sprememb. »Morda rahlo depreciacijo v primerjavi z evrom,« meni Belavič.

letoopice-mf12-1.1449905951.jpg

 

NEPREMIČNINE

Analitiki jih vidijo kot drugo najbolj privlačno naložbo

Na lestvici najbolj privlačnih naložb analitiki nepremičnine uvrščajo takoj za delnicami. Sicer pa kar 80 odstotkov analitikov ne pričakuje, da se bodo cene z zdajšnjih ravni močno spremenile. V prvem polletju letos so cene v Ljubljani upadle pod psihološko mejo dva tisoč evrov za kvadratni meter, in sicer na 1.990 evrov, kar je le tri odstotke manj kot pred letom. Kaj se bo dogajalo s cenami, smo podrobneje analizirali v članku Cene stanovanj na dnu! Bo tako tudi v novem letu na strani 38. Vsekakor pa ne gre spregledati tudi noro ugodnih stanovanjskih posojil, ki jih ponujajo banke. Zlasti zanimiva so posojila po fiksni obrestni meri. Nekatere banke so tik pred koncem leta pripravile akcijske ponudbe in posojila ponujajo po le 2,3-odstotni fiksni obrestni meri. Nekateri analitiki pričakujejo, da bodo posojila v letu 2016 še vedno ugodna.

 

Hvala, analitiki in upravljavci!

Na anketo Napovedi 2016 se je odzvalo 27 upravljavcev in analitikov iz 11

družb (Alpen Invest, Alta Invest, KBM Infond, KD Skladi, Finančni trgi, Triglav Skladi, Numerica Partners, NLB Skladi, Prva osebna zavarovalnica, Pokojninska družba A, SOP). Povprečna starost anketirancev je 34 let (od 27 do 43 let) in imajo v povprečju 10 let delovnih izkušenj (od tri do 18 let).

 

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
MOJEFIN
Zaslužek
Zaslužek (pregled) Koliko me stane trgovanje s slovenskimi delnicami

Marsikdo razmišlja o nakupu vrednostnih papirjev oziroma trgovanju z njimi - sploh ker banke na depozit tako rekoč ne dajo obresti,...

MOJEFIN
Razno
Razno (galerija) Dan D: kaj smo izvedeli na prvem investicijskem dogodku za male delničarje 5

Kako gospodarska aktivnost in politika vplivata na borzne tečaje slovenskih blue chipov? Nekateri vidijo v bližnji prihodnosti tudi...

MOJEFIN
Razno
Razno (Finančna šola za najstnike, 2. dan) Ne vem, kje bom pri 50, ampak se bom že znašel

»Nismo vedeli, da se morajo športniki, ki niso v klubih, truditi zbirati sredstva za svoje športno delovanje,« so bili začudeni...

MOJEFIN
Varčevanje
Varčevanje (seznam) Preverite, katere vrednostne papirje smo opustili

Letos so imetniki opustili 46 vrednostnih papirjev, od leta 2017 pa 346. Preverite seznam.

MOJEFIN
Zaslužek
Zaslužek Dilema: kupiti NLB prek londonske ali ljubljanske borze?

NLB je edina slovenska delniška družba, katere vrednostni papirji kotirajo tako na ljubljanski kot londonski borzi. Na ljubljanski so to...

MOJEFIN
Zaslužek
Zaslužek (psihologija denarja) Ko nam nikoli ni dovolj

Ideja, s katero se v borznih pogovorih ne morem povezati, je ta, da je pomembno imeti »vedno več«. Ampak zakaj? Zakaj je pomembno imeti...

MOJEFIN
(Finančna šola za najstnike, 4. dan) Mladi v šoku, ko so slišali, koliko stane vzdrževanja avta

Ko so mladi na Poletni finančni šoli slišali, koliko jih stane nakup avtomobila in potem še vzdrževanje, so bili skorajda brez besed;...

MOJEFIN
Razno
Razno (finančna šola za najstnike, 3. dan) Maks, Aleks in Deja so od staršev dobil delnice, Nik pa vložil v 12 kriptovalut

Udeležencu Poletne finančne šole za najstnike Maksu so starši podarili delnico Appla, Aleks je ob rojstvu dobil od očeta 200 delnic...